Om Personpilot™

Vi er en dansk virksomhed, der brænder for at hjælpemennesker på arbejde til at præstere bæredygtigt.

I en verden plaget af stress, angst, mangel på engagement og andre problemer, skal der gøres noget.

Et vigtigt element i kampen mod disse problemer er empati (dvs. menneskelig forståelse). Personpilot hjælper mennesker på arbejde til at forstå sig selv og hinanden bedre, hvorved der gøres bedre plads til individuel autenticitet.

Vi udfordrer respektfuldt den ‘sædvanlige måde’ at opnå menneskelig forståelse på, hvor arbejdspladserkøber tunge, analoge rapporter og dyre konsulent-processer, som desværre hurtigt glemmes.

Med Personpilot platformen skabes en tilgang, der er demokratiseret, smidig og overkommelig.

Personpilot kan naturligvis også bruges som en ny base for alle de gode konsulenter derude, som brænder for at hjælpe arbejdspladser med at trives og præstere bæredygtigt – som ønsker at tage deres konsulentydelser til næste niveau.

Når man træffer valg, Linda sikrer grundighed ved omhyggeligt at studere alle de nødvendige data.
Sandra trives i samarbejdsmiljøer og fungerer ofte som en bro mellem teammedlemmer, letter kommunikation og fremmer en positiv atmosfære.
Frank thrives in fast-paced environments, effectively communicates with colleagues, and confidently takes initiative.

Vision

Vi ønsker at bidrage til en verden med mere empatiske arbejdspladser, hvor der er bedre plads til menneskelig autenticitet.

Vores vision er at demokratisere menneskelig indsigt, der styrker empati og autenticitet, og derved hjælper arbejdspladser med at kultivere engagement og bæredygtig menneskelig performance.

Elise udmærker sig ved at opbygge relationer, er opmærksom på andres behov og kan tilpasse sig forskellige situationer, mens han forbliver forpligtet til at nå teammål.
Elise excels at building relationships, is attentive to others' needs, and can adapt to various situations while remaining committed to achieving team objectives.

Human performance through empathy

Fostering Trust. When employees feel that their emotions and needs are valued, they are more likely to trust their coworkers and managers. Trust promotes open and honest communication, which is essential for effective collaboration.

Reducing Misunderstandings. Empathy helps individuals understand the perspectives and needs of others, reducing misunderstandings and promoting clarity in communication.

Improving Relationships. Empathy helps build strong relationships based on mutual understanding and respect, which can enhance collaboration and teamwork.

Better Problem Solving. Empathetic employees are better able to recognize and address the needs and concerns of their coworkers, which can lead to more efficient and effective problem solving.

27%
more effective teams when empathy among team members is strong.
96%
of employees believe showing empathy is an important way to advance employee retention.
50%
of people with empathetic leaders reported their workplace was inclusive, compared withonly 17% of those with less empathetic leadership.
76%
of people who experienced empathy from their leaders reported they were engaged compared withonly 32% who experienced less empathy.

Personpilot hjælper teammedlemmer med at forstå hinanden bedre.

God kommunikation og samarbejde sker i teams, hvor teammedlemmerne forstår hinanden og kan navigere i overensstemmelse hermed. Empati betyder noget!

"We work a lot remotely in JobSquad. Personpilot helps us to maintain an understanding of each other despite the physical distances. There is no other tool that is so simple and gives such a quick overview of the strengths and competencies of our employees. A massive help in our daily work life!"
Linda J. Sonnichsen
Founder & Recruiter at Job Squad
"Personpilot has given me an important tool to understand the needs and preferences of my colleagues. In particular, the person pages, where you can read what each of us likes and dislikes, have taught me how to communicate so that everyone feels feel valued and understood."
Michelle Asbjørn
Licensed Psychologist, Randers Municipality

Get to know
our teachers

All of our classes are taught by professionals who will help you every step of the way.