Team Performance

En analogi mellem et fodboldhold og et arbejdspladshold.

Funderet i empati arbejder Personpilot for den stærke og logiske forbindelse mellem menneskelig forståelse og menneskelig performance på arbejdspladsen – mellem ”adfærdsmæssig-økonomi” (psykometri, engagement, diversitet etc.) og klassisk erhvervsøkonomi (top-line, omkostninger, bundlinje etc.).


Uanset om det er på en fodboldbane eller på et kontor, kan vigtigheden af at forstå menneskelig adfærd i teams ikke overvurderes. Da hver spiller eller team-medlem bringer et unikt sæt styrker til bordet, kan forståelse af disse individuelle forskelle i høj grad forbedre samarbejde og performance. Et succesfuldt team, hvad enten det er i sport eller på arbejdspladsen, fejrer disse forskelle og udnytter dem til at skabe en mere robust, tilpasningsdygtig og effektiv enhed. Ligesom et velkoordineret fodboldhold scorer mål, når en velkoordineret arbejdsplads sine mål og leverer resultater.

Personpilot svarer til et fodboldholds taktiske ”playbook” og træningscenter. Lad os nedbryde, hvordan dette relaterer sig til fodboldanalogien og hjælper med at forbedre teamets præstationer:


1. Forståelse af teamdynamik

I fodbold skal et hold forstå hver spillers styrker, og hvordan de passer sammen som et hold. På samme måde skal et team på en arbejdsplads kende teammedlemmernes adfærdsmæssige træk. Personpilot giver teams indsigt i hvert teammedlems adfærdsmæssige træk. Disse indsigter hjælper teamet med at forstå, hvordan hvert medlem sandsynligvis reagerer i forskellige situationer, hvad der motiverer dem, og hvordan de bedst kan arbejde sammen med andre.

2. Optimering af positionering og roller

Et fodboldhold tildeler positioner baseret på en spillers styrker - en god angriber placeres fremad, mens en person med en stærk defensiv sans kan være i forsvaret. Personpilot hjælper teams med at tildele roller og ansvar baseret på individets naturlige tilbøjeligheder og styrker. At vide, hvem der er naturligt detaljeorienteret, hvem der trives i kreative miljøer, eller hvem der er bedst til at fremme holdånd, kan hjælpe med at tildele roller, der spiller til disse styrker.

3. Forbedring af kommunikationen

Et fodboldhold skal kommunikere effektivt for at koordinere deres spil. På en arbejdsplads er effektiv kommunikation nøglen til at sikre, at projekterne kører problemfrit. Personpilot hjælper med at forbedre kommunikationen ved at hjælpe teammedlemmer med at forstå hinandens kommunikationsstile. For eksempel foretrækker nogle mennesker måske direkte kommunikation, mens andre måske reagerer bedre på en mere diplomatisk tilgang. At forstå disse præferencer kan hjælpe med at skræddersy kommunikationen i overensstemmelse hermed.

4. Styrkelse af motivation og moral

En fodboldtræner ved, hvilken ”pep-talk” han skal bruge med hvilken spiller. Tilsvarende skal en teamleder vide, hvordan man motiverer hvert medlem. Personpilots indsigt i individuelle præferencer kan hjælpe en leder med at identificere de rigtige incitamenter og anerkendelse, der vil holde teamet engageret og motiveret.

5. Konfliktløsning

På et fodboldhold kan spillerne nogle gange have uenigheder, der skal løses. På samme måde er konflikter almindelige på arbejdspladser. At forstå, hvor teammedlemmer kommer fra adfærdsmæssigt, kan hjælpe med at løse konflikter mere effektivt.

6. Strategisk beslutningstagning

Ligesom en fodboldtræner træffer strategiske beslutninger for spillet, træffer en teamleder strategiske beslutninger for teamets projekter. Med indsigt fra Personpilot kan en teamleder træffe velinformerede beslutninger, der tager højde for teamets styrker og adfærdsmæssige tilbøjeligheder.

Alt i alt fungerer Personpilot som et vigtigt værktøj til ikke kun at forstå teamets adfærdsdynamik, men også til strategisk at udnytte denne forståelse til at forbedre kommunikationen, tildele roller, motivere teamet, løse konflikter og træffe velinformerede beslutninger. Derved opnås et bedre performende og mere harmonisk team.

Get to know
our teachers

All of our classes are taught by professionals who will help you every step of the way.